Thursday, October 06, 2011

diam..

saya hanya mahu diam
tanpa ada perkataan, lisan atau tulisan
saya hanya perlu diam
tanpa ada sebarang bicara
atau mungkin boleh saja saya biarkan
suara itu berlalu

No comments: